> Wat kun jij doen  > Internationale dag van het Samen Leven

Internationale dag van het Samen Leven

New article

16 MEI FESTIVAL: INTERNATIONALE DAG VAN HET SAMEN LEVEN IN VREDE

Egmond viert kleurrijk de Internationale dag van het Samen Leven in Vrede ’


Egmond- Op donderdag 16 mei vindt het festival van de internationale dag van het Samen Leven in Vrede plaats op het landgoed van ’t Liobaklooster. Om 17 uur start het festival waarna de deelnemers kunnen luisteren en deelnemen aan verschillende muzikale optredens, workshops van zowel kunst, cultuur als filosofie. Het Amanifonds, de School voor Vrede en het Huis van Vrede heten jong en oud van harte welkom deel te nemen aan deze festival.

‘We proberen deze internationale dag te benutten als gelegenheid om een vreedzaam geluid in de samenleving handen en voeten te geven’, aldus de organisatie. De dag staat tot 21 uur in het teken van een ontmoeting en vrede doormiddel van kunst, concerten, workshops van mozaïek, kaarsen maken, schilderkunst, communicatie en ook maaltijden uit verschillende culturen.
De slotviering vindt plaats in de Kapel met aansluitend een iftar-maaltijd. 
De toegang is gratis voor zowel ouderen als kinderen. Het Liobaklooster bevindt zich op de Herenweg 85 te Egmond-Binnen.

 

undefined

 

https://www.facebook.com/events/825894521129248/

   Afdrukken Afdrukken   

Imagine

   Afdrukken Afdrukken   

16 mei 2018

Leerlingen van het IJburg College maken werk van het

Samen Leven in Vrede

undefined

AMSTERDAM- Woensdag 16 mei 2018 vindt de eerste Internationale dag van het Samen leven in Vrede plaats. Een groep leerlingen en leraren van het IJburg College hebben samen met het Huis van Vrede ter gelegenheid van deze dag een educatief en interactief programma opgezet voor leerlingen van het IJburg College met als doel de bewustwording met betrekking tot vrede in de samenleving te vergroten. 

Het programma staat in het teken van het samen leven in vrede in Amsterdam, op IJburg en op het IJburg College. De leerlingen gaan hier op een bijzondere (interactieve) manier zelf mee aan de slag, middels de methode van de cirkelwerking. Resultaten en projecten die voortkomen uit de cirkelwerkingen worden door de scholieren gepresenteerd in de Balie, later op de middag.

‘Hoe kan het onderwijs meebouwen aan een cultuur van vrede? Een vrede die niet beperkt is tot de afwezigheid van conflict, maar een vrede die de banden tussen alle burgers versterkt en de scheidslijnen van etniciteit en cultuur overstijgt. Opdat iedere jongere het toekomstperspectief heeft de wereld van morgen te bouwen met de ander en niet tegen de ander’, aldus de organisatie over de intentie van dit programma.

Het programma wordt van 14.00 tot 16.00 uur afgesloten in de Balie, met een vooruitblikkende presentatie van de scholieren en een panelgesprek tussen leerlingen van het IJburg College en o.a. UNESCO, gemeente Amsterdam en het Huis van Vrede van AISA-NGO. De toegang voor het programma in de Balie is gratis toegankelijk voor iedereen. Aanmelden kan via: 16mei2018 [at] gmail.com 

Facebook-eventpage

Persbericht IJburg College maakt werk van Samen leven in vrede 16 mei a.pdf

 

Dit zijn de onderwerpen van de cirkelwerking: [klik op lees verder]

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Officieel: Internationale dag van het Samen Leven in Vrede

Resolutie Verenigde Naties: A/RES/72/130

Op vrijdag 8 december 2017 hebben alle 193 VN-lidstaten met consensus besloten om de 16 mei tot Internationale dag van het Samen Leven in Vrede uit te roepen. Klik hier voor de resolutie http://www.un.org 

Deze dag is geïnitieerd met de intentie het Samen Leven in Vrede een impuls te geven in de mensheid. Het was dan ook een gelukszegen te zien dat alle  lidstaten  hebben ingestemd. Dit is dus een gedragen initiatief.

Het houdt echter niet op bij het uitroepen van een internationale dag. Hoe wordt deze dag vorm gegeven, benut en bezield?

In Canada heeft de gemeente Montreal besloten een week te nemen om deze dag te vieren, in Brussel idem dito, in Frankrijk vinden er in verschillende steden activiteiten en ontmoetingen plaats. Zo ook in Duitsland, Zwitserland, Spanje, Algerije, Marokko en vele andere plaatsen. 

Hier in Nederland organiseren we dit jaar gezamenlijk met leerlingen en leerkrachten van het IJburgcollege van Amsterdam bijeenkomsten, workshops en cirkelwerkingen. De bovenbouwklassen (m.u.v. examenklassen) genieten verspreid over april en mei momenten waarin handreikingen en instrumenten worden ontdekt die hen in staat stellen het samen leven in vrede waar te maken met elkaar in de klas, op school, op straat en in de stad. 

 

Klik hier voor de PDF van het 1e programma op het IJburgcollege; gemaakt door de scholieren zelf. 

 

 

   Afdrukken Afdrukken   

De Correspondent wint Prijs voor de Cultuur van Vrede

'De Correspondent wint Prijs voor de Cultuur van Vrede'

'Afgelopen zaterdag 23 september mocht De Correspondent de Prijs voor de Cultuur van Vrede in ontvangst nemen.'

'De prijsuitreiking vormde het hoogtepunt van de Internationale Dag van het Samen Leven, georganiseerd door het Huis van Vrede..''Onze eigen redactiemanager Gwen Martèl nam de prijs in ontvangst'

 

De Nobelprijs voor de Vrede is het niet, en we hadden geen miljoen aan Noorse kronen liggen, maar deze prijs is niet minder gemeend,’ grapte woordvoerder Alaeddine Touhami (22) bij de uitreiking.

‘In De Correspondent zien we een model voor journalistiek dat waarachtig en vrij streeft te werken. Ook stellen we vast dat De Correspondent aandacht besteedt aan het onderzoeken en kenbaar maken van nieuws en ontwikkelingen die het algemeen welzijn dienen. In dat licht vinden wij De Correspondent een journalistiek bedrijven die bijdraagt aan het behalen van de zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.’

‘Dat zijn doelstellingen die niet gemaakt zijn om als inkt op het papier te blijven, maar om waargemaakt te worden. Deze prijs is een steun in de rug van vele jongeren van verschillende achtergronden voor jullie werk. We zien dat jullie journalistiek bijdraagt aan een cultuur van vrede.’

In een tijd waarin media helaas soms meer symbool staan voor het creëren van polarisatie dan voor wederzijds begrip is het bijzonder om deze prijs te mogen ontvangen.

https://decorrespondent.nl/…/de-corre…/977009628210-96803a2b

 

 
   Afdrukken Afdrukken   

2e Internationale Dag van Vrede en Samen Leven

We nodigen u van harte uit om op zaterdag 23 september 2017 de Internationale dag van Vrede en Samen Leven op te luisteren met uw aanwezigheid.  Op deze dag zal u deelnemen en getuige zijn van debatten, muzikale optredens en activiteiten van sport en kunst. Het is dus ook een geschikte dag voor het hele gezin. Tijdstip van 12:00 tot 18:00 uur. Locatie: het Huis van Vrede in Almere, de Amsterdamweg 1b.

Dit jaar staat de Internationale dag van Vrede en Samen Leven in het teken van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. In het bijzonder deze vier: 

  • Preventie van radicalisering en terrorisme, Veiligheid en Samen Leven 
  • Duurzame Ontwikkeling, Welzijn en Samen Leven
  • Onderwijs, Culturele diversiteit, Sociale Inclusie en Samen Leven
  • Globalisering, Economische en Culturele Inclusie, Nieuwe Technologie en Samen Leven

De keuze om rondom de bovengenoemde doelstellingen het debat te voeren is evident in onze ogen, omdat  de hele mensheid deze doelstellingen voor ogen heeft. Wat nu rest is om de krachten te bundelen, bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen naar eenieders  draagkracht en anderen te bewegen dat ook te doen. 

*Terugblik: In het jaar 2016 vond de eerste Internationale dag van Vrede en Samen Leven plaats in het Huis van Vrede. Het trok meer dan 300 deelnemers waarvan meer dan 100 jongeren. Deelnemers kwamen uit verschillende streken en landen. Ook heeft het Huis van Vrede dit jaar een bezoek gekregen van de VN-onder Secretaris Generaal, dr. Adama Dieng, op uitnodiging van de bedenker van het Huis van Vrede, Sjeik Khaled Bentounes. 

Houd 23 september in uw agenda vrij. Er volgt binnenkort een gedetailleerd programma waar  we u graag aan zien deelnemen. 

U kan nu al aanmelden via: secretaris@aisanet.nl 

Voor vragen neemt u vooral contact op met: pr@aisanet.nl 

 

Uitnodiging Internationale dag van Vrede en Samen Leven

   Afdrukken Afdrukken   

1e Werelddag van het Samen Leven en Opening Huis van Vrede

Op zaterdag 4 juni organiseert AISA samen met Scoutinggroep de Cirkel en meer dan tien andere organisaties de Werelddag van het Samen Leven. Ter gelegenheid van deze bijzondere dag, wordt het Huis van Vrede officieel geopend in bijzijn van Sjeik Khaled Bentounes, Wethouder de Jonge, Jaap Boot voorzitter Scouting Nederland en vele anderen.

De flyer is hier te downloaden. ECHTEFlyer4juni.pdf

   Afdrukken Afdrukken   

Mohamed Amine Touhami over de Aarde en de Dag van het Samen Leven

Voorzitter van AISA-Nederland Mohamed Amine Touhami vertelt over zijn droom en die van vele anderen. Over een Cultuur van Vrede, het Betere Samen Leven. Hij vertelt in het kort wat over de onderwerpen die hij heeft besproken gedurende Vier de Aarde, te Denhaag 28 juni 2015.

Teken ook de petitie, 15 Duizend mensen zijn je al voorgegaan.. en deel deze droom: Teken de petitie!

   Afdrukken Afdrukken   

Verlangen naar Vrede

van duister naar LichtTeken de Petitie

Nog nooit is het verlangen naar vrede zo groot geweest. Het dagelijks nieuws laat ons zien dat we leven in een wereld van verandering. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De verhoudingen tussen de rijke landen en ontwikkelingslanden zijn in rep en roer. De sociale en economische problemen ondermijnen de dromen van de nieuwe generaties, terwijl de oudere vaak proberen hun greep te behouden op de beslissingen die gevolgen dragen voor de toekomst.

De cultuur van "ieder voor zich", die een zeldzaam niveau heeft bereikt, bevordert de tegenstrijdigheid tussen individuen en tussen samenlevingen. Deze tegenstrijdigheid leidt tot politieke, sociale en ecologische conflicten die de angsten verhogen. De angst voor de ander, de toekomst, het onbekende, de onbekenden, de verschillende en de angst voor armoede en voor verandering.

Angst wakkert individualiteit aan. Individualiteit vergroot onzekerheid. Onzekerheid vergroot onverdraagzaamheid.

 

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Werelddag van het Samen Leven!

 

Samen komen en verschillend zijn is de uitdaging van de 21ste eeuw !undefined

Een Werelddag van het Samen Leven zal niet alles regelen. We vinden het alsnog een nuttige en belangrijke mijlpaal om elkaar te leren kennen en te herkennen in de cirkel van de menselijke gemeenschap. Een gemeenschap in synergie met de ander, en niet in oppositie met de één tegen de ander. – Sjeikh Khaled Bentounes

De Internationale Alawiyya Soefi Vereniging, AISA-NGO, lanceert een campagne om de wereld te mobiliseren zodat de VN De Werelddag van het Samen Leven installeert. Deze petitie aan de VN toont de politieke autoriteiten ons Verlangen naar Vrede.

Een ieder van jullie die wenst de wereld te zien veranderen is uitgenodigd om deze petitie te tekenen. Hoe meer mensen kiezen  voor beter samen leven, des te meer onze acties de wereld zullen veranderen.

Teken hier de petitie: Werelddag van het Samen Leven

 

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Sous rubrique

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: