> AISA Nederland  > Actie

Actie

De Innerlijke Mens in het licht : Cirkelwerking

De Cirkelwerking van de Innerlijke Mens
In de cirkelwerking vindt er een open gesprek plaats waarbij er geen sprake is van debat of discussie. Het is een uitwisseling in een vertrouwde en gemoedelijke sfeer waarbij we aan de hand van teksten uit de soefi-traditie op zoek gaan naar inzichten over onszelf in relatie met de werkelijkheid van vandaag.

Er  hebben sinds juni 2016 al 50 cirkelwerkingen plaatsgevonden, de teksten kwamen doorgaans uit het boek 'l'Homme Interieur a la Lumiere du Coran' en 'de Therapie van de Ziel', beide geschreven door sjeik Khaled Bentounes.

Deelnemen?
Deze cirkelwerking vindt elke tweede dinsdagavond van de maand plaats in Almere. Wie geinteresseerd is om deel te nemen aan de cirkelwerking kan z'n interesse laten blijken door een mail te sturen naar pr[@]aisanet.nl

U wordt dan in de mailinglijst opgenomen waarbij u enkele dagen voor de maandelijkse ontmoeting de tekst ontvangt.

Deelnemers:
Deelnemers zijn mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden en van verschillende generaties. Het is een moment van inspiratie en uitwisseling tussen mensen. 

 

   Afdrukken Afdrukken   

Samenvatting Onderwijssymposium voor de Cultuur van Vrede

U kunt hier het pdf downloaden van de samenvatting

 

   Afdrukken Afdrukken   

Mathematics and Living Together

undefinedVan 15 tot en met 19 juli 2018 heeft het Commission for the Study and Improvement of Mathematics Teaching (CIEAEM) en AISA NGO International de jaarlijkse internationale congres georganiseerd van de internationale wiskunde-onderwijs federatie. Deze vond plaats in de algerijnse kuststad Mostaganem met meer dan 26 deelnemende universiteiten van over de hele wereld onder het thema: Wiskunde en Samen Leven.  

Wat is het verband tussen wiskunde en samen leven? Welk soort wiskundeonderwijs kan bijdragen aan het samen leven in vrede? We nodigen u van harte uit dat te ontdekken en te bezinnen door te klikken op de volgende link waarin u de samenvattingen en resultaten van het congres kunt teruglezen (Engels - Frans).

 

 

 

Klik hier voor de samenvatting: http://math.unipa.it/%7Egrim/CIEAEM%2070_Pproceedings_QRDM_Issue%202_Suppl.3?fbclid=IwAR0lJSyuuTJFnMHjXMTZmFBVxnZjNhiFfZM9mtkgnGwGn9q6T5pJRoHK9_0  

U kunt hieronder ook een Engelstalige introductie over het congres vinden. 

 

Introduction. "Mathematics and Living Together": Why, How, What ?

The CIEAEM was created in 1950 just after the Second World War by mathematicians, psychologists, teachers from many devastated and war-ravaged countries in Europe, all faced with major difficulties in the teaching of mathematics, reconstruction of society and even entire countries: lack of teachers, materials, and many refugees, displaced persons and orphans.

Leading figures such as Piaget, Choquet, Gategno, Dieudonné, and later Krygowska, Freudenthal and Castelnuovo, gathered to reconsider the teaching of mathematics in the light of these events.
From the beginning the founders of CIEAEM tried to restore the « Living together » by...

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

What about a social and sustainable economy?

Pakhuis de Zwijger Sessie: Economie van Vrede

ECONOMIE VAN VREDE 
Op 30 november hebben we samen met Our New Economy van De Grote Transitie een talk georganiseerd in Pakhuis de Zwijger over de Economie van Vrede.

Vooraf aan de talk met Gunter Pauli en Cheikh Khaled Bentounes, is er met hen afzonderlijk een interview afgenomen.

Het interview met Cheikh Khaled Bentounes is Frans gesproken, maar met Engelse Ondertiteling.

Deze films zijn mede mogelijk gemaakt door Our New Economy. Bijzondere dank gaat uit naar Esther Somers, voorzitter van Our New Economy en tevens moderator van de talks! 

 

--------

Aankondiging

Op 30 november 2018 zullen Gunter Pauli en Sheikh Khaled Bentounes een conferentie geven in Pakhuis de Zwijger over een duurzame en sociale economie. Deze vindt plaats van 19:30uur tot 22:00uur.

Doelstelling is om deze vorm van economie, de circulaire economie, te inspireren en betekenis te geven. De circulaire economie is meer dan alleen een vindingrijke manier om duurzamer om te gaan met aardse hulpbronnen. Het is bovenal een menselijke ethiek gestoeld op universele waarden.

De sociale, ecologische en economische crisissen dwingen ons als mensheid om de fundamenten van onze economie te herzien. Het samen leven in vrede staat namelijk op het spel.

Klik hier voor meer informatie: 30novbook2018.pdf

 

Klik hier om je aan te melden: https://dezwijger.nl/programma/de-blauwe-economie-circulair-en-solidair

   Afdrukken Afdrukken   

Hamza Kailani Forum 4 november 2018

Hamza Kailani Forum 4 november 2018

Van harte willen wij u uitnodigen voor de eerste bijeenkomst van het Hamza Kailani Forum voor het Samenleven in Vrede. Jaarlijks hopen we rond de geboortdag van Hamza een bijeenkomst te organiseren waarin we, in zijn geest, verder gaan met zijn werk van verbinding en vrede.

Omdat het de eerste keer is dat een dergelijke bijeenkomst georganiseerd wordt, zullen we enerzijds stil staan bij de persoon van Hamza; zijn werk en zijn drijfveren. Anderzijds willen we deze dag samen op zoek gaan naar wat het forum zou kunnen betekenen: Hoe kan het Hamza Kailani Forum praktisch gaan bijdragen aan een Samenleven in Vrede? Er zullen sprekers zijn uit de 3 monotheïstische tradities (Jodendom, Christendom en Islam), maar er zal ook gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te gaan en eigen ideeën en inzichten naar voren te brengen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 4 november a.s. in het Huis van Vrede in Almere. De ontvangst is vanaf 13.30; het programma loopt van 14.00 – 17.00 met een evt. uitloop tot 17.30. Nadere info m.b.t. (openbaar) vervoer, locatie en programmering volgen in oktober.

U kunt zich alvast opgeven voor deze bijeenkomst via KailaniForum@gmail.com  Of u Hamza persoonlijk gekend heeft, of dat u zich gewoon verbonden weet met een Samenleven in Vrede; in alle gevallen bent u van harte welkom om mee te komen horen, spreken, denken en doen!

Namens de organisatoren graag tot ziens op 4 november!

Alaeddine Touhami
Francien van Overbeeke-Rippen
Ruth Rozeboom

   Afdrukken Afdrukken   

Toespraak: over de school van vrede

pdfUitgebreideTOESPRAAK ALAEDDINE TOUHAMI OP BIJEENKOMST RELIGIES VOOR VREDE.pdf

 

BIJEENKOMST RELIGIES VOOR VREDE ‘WAAR HOOP BLOEIT’

 

TOESPRAAK VAN ALAEDDINE TOUHAMI

WAT IS EEN VREDESCHOOL

23 juni 2018 Huis van Vrede Almere

 

Waar beginnen we als we het over vredesonderwijs hebben, vredesopvoeding?

Ik denk dat ieder van ons hier aanwezig een sterke wil heeft om bij te dragen aan vrede in de wereld. En ik denk dat we allemaal het verlangen hebben ook die vrede in onszelf waar te maken.

Maar als we dit zo pragmatisch mogelijk willen waarmaken, dan zullen we wellicht toch moeten afstappen van het idee dat vrede alleen maar een verdrag op papier is, dus een gebrek aan conflict, of dat vrede een zweverig iets is, een filosofisch thema.

 

Vertrekkend vanuit de islamitische traditie heeft de vrede een naam, Salaam, een van de 99 schone namen van God. Het zijn geen namen in de zin van roepnamen, maar het zijn eigenschappen, manifestaties of attributen van God. Vrede is dus energie.

Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij met de dag lastiger wordt om te spreken over vrede, omdat ik met de dag tot de pijnlijke conclusie kom dat ik er nog ver van ben in mezelf.

 

Maar er heeft wel een omslag in me plaatsgevonden. Waarom zou ik vrede niet zien als een project dat ik ga waarmaken? Zoals ik een economisch project heb. Ik wil graag een grote banketbakkerij hebben in elke stad. Of ik wil een visafslag hebben.

Nou, ik wil vrede waarmaken in mezelf. Hoe kom ik daar? Daar maak ik een project van. Dan neem ik het serieus. Dan maak ik daar tijd voor, door middel van meditatie, bezinning, door middel van goede werken, zelfbeheersing. En om daar te geraken zal ik tot die tijd een praktische invulling moeten geven aan dit project.

Vrede is voor mij een project. En als we vrede in de samenleving willen waarmaken, dan kunnen we niet ontkomen aan de innerlijke vrede van eenieder. Elk project in de samenleving kan alleen maar levensvatbaar zijn en blijven als het wordt doorgegeven in de opvoeding en in het onderwijs. We kunnen daar niet omheen.

 

Vandaag de dag kunnen we naar de wereld kijken en die veroordelen, slecht vinden, of mooi vinden enzovoort. Maar het is wat het is. Dit is het resultaat van de afgelopen eeuwen. Dit is waar de mensheid vandaag staat. Dus in plaats van ons te beklagen kunnen we zeggen: de mens is tot hier gekomen, dankjewel voor alle moeite. Je moet een gegeven paard niet in de mond kijken, toch? Maar ik ga nu verder. Wat ga ik vandaag doen? Wat ga ik morgen doen? Dan verandert mijn houding. Op die manier kan ik het beste uit het paard halen van wat er in zit. De smid zal hier en daar nog zijn werk moeten doen, er is een borstel nodig, nieuwe voeding of iets anders... maar dan weet ik waar het op staat. Er is geen tijd meer voor beklag, voor analyses.

 

Vandaag de dag zijn er ook initiatieven in het onderwijs. Al in de jaren 60 werd over vredesonderwijs gesproken. Ook Maria Montessori vertelde zo’n kleine honderd jaar geleden al over vrede in het onderwijs. En eigenlijk hebben alle profeten en wijzen ons onderwezen hoe we dichter bij vrede kunnen komen.

Wellicht hebben we nog de illusie dat we wachten op een nieuwe Gandhi die gaat opstaan of een Martin Luther King, een leider, een herder die het volk, de schaapjes zal leiden naar het beloofde land, naar vrede. Die tijd is voorbij.

Vandaag de dag zal ieder van ons die keuze in zichzelf moeten maken van: waartoe zet ik mijn gaven van het leven, van het bewustzijn, van mijn kracht, van mijn middelen in? Waarvoor zet ik het in? Die keuze maak ik. Dan komen we een stap verder.

 

Hoe gaan we dat praktisch maken in het onderwijs? Er is al heel veel over gezegd in het onderwijs. Er zijn nu methoden waarin bijvoorbeeld meer empathie in het onderwijs wordt toegepast. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld wel wat in zit als leerlingen niet worden gestraft als ze elkaar helpen bij een proefwerk. Als je dat afstraft, straf je eigenlijk behulpzaamheid af. In het dagelijks leven is het toch ook zo dat we af en toe weleens geholpen willen worden door een collega? Dat gebeurt ook.

 

In het bedrijfsleven zie je echter steeds dat je het zelf moet doen, je moet niet laten zien dat je hulp nodig hebt. Want dan word je bang dat mensen denken dat jij niet capabel genoeg bent. Dus er ontstaat een sfeer van wantrouwen.

Er zitten mechanismen in het onderwijs die vandaag de dag niet meer werken. Misschien 120 jaar geleden wel, toen we een industriële samenleving opbouwden. Voor bepaalde disciplines was het wellicht nodig. Maar vandaag de dag gaat dit niet meer op.

 

Ook in de theologie zie je dit gegeven: ooit heeft een Profeet dit gedaan in deze situatie, dus moeten wij dit elke dag herhalen. Terwijl de context, de situatie is veranderd. De vraagstukken veranderen. De tijdsgeest is veranderd. Het bewustzijn in de samenleving verandert. Er is geen eenduidig, geen identiek antwoord op een verschillend probleem. Dus laten we op eigen benen durven staan.

 

Goed. Je hebt dus meer empathische manieren van onderwijs en opvoeding. We gaan kinderen niet afstraffen voor het helpen van elkaar. Of we gaan een keer in de week in een cirkel zitten met de klas en vertellen wat we mooi vinden aan vrede. Daar gaan we het over hebben.

Dat is sympathiek bedoeld, maar kansloos. Het blijft bij het bespreken van de zaken en op z’n mooist zijn 4 op de 100 leerlingen geraakt en herkennen ze zichzelf en elkaar daarin. Maar het is geen structurele manier om onderwijs en opvoeding van vrede nu te geven. Wat dan wel?

 

Is het probleem niet dat we nog altijd in een gespletenheid leven van denken en handelen? Dat er nog altijd verschil is tussen wat we weten en wat we doen? Wat we zeggen en wat we doen. En wat we doen en wat we zeggen? Er is een probleem dat we zien in de politiek en dat de verontwaardiging verklaart van heel veel mensen en met name van jongeren als zij naar de politiek kijken: ‘Jullie zeggen dit en dit, maar we zien dat en dat. Als kind hebben we geleerd over democratie en allerlei waarden, maar als ik me in de politiek verdiep zie ik dat er oorlogen worden gevoerd over olie en andere rijkdommen. En als ik niet uitkijk, raak ik zo mijn vertrouwen kwijt in de samenleving en de politiek en in alle waarden die me mondeling zijn overgedragen.’ Als we tot eenheid komen van ons handelen en ons innerlijk leven, wat we voelen en denken, dan ontstaat er iets anders.

 

Wat ik hier zeg is niets anders dan wat ik van jullie, de ouderen hier, heb geleerd. Jullie zijn onze voorgangers. Jullie hebben je best gedaan om dit universele erfgoed van wijsheid, van gematigdheid, van broederlijkheid levend te houden.

Vandaag is dat erfgoed voor iedereen beschikbaar – of je nu spiritueel bent of a-spiritueel, filosofisch of praktisch van aard, economisch van aard, of niet. Voor iedereen, voor elke mens is dat weggelegd.

Het komt alleen als ora et labora samenvallen, als denken en doen verenigd worden, één zijn. Het gaat om waarden en idealen én het waarmaken daarvan, ook in het onderwijs.

 

Hoe ziet zo’n dag eruit op een school van vrede? Een kind komt op school en vandaag leert het rekenen. Pakken we dan alleen een telraam en daarmee leert het rekenen zodat het na een jaar kan optellen en aftrekken? Maar wat is het doel van rekenen? Is de vaardigheid een doel op zich? Of is de vaardigheid van het rekenen ontstaan om rechtvaardig te zijn in de samenleving?

Ik heb bijvoorbeeld een mand met appels en we zijn met tien kinderen. Hoe gaan we die delen met elkaar? Dan leert het kind rekenen, maar rekenen is verbonden met een deugd. De deugd van delen, van rechtvaardig delen. Van jongs af aan.

Op het moment dat zo’n vaardigheid in ons geheugen wordt gegrift, is deze getrouwd met rechtvaardigheidszin. En dat rekenen wordt uiteindelijk wiskunde. Maar die wiskunde kan niet meer worden ingezet om...

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Programma 4 juni 2016: Werelddag van het Samen Leven

Heel Almere heet u van harte welkom op de Werelddag van het Samen Leven en bij de opening van het Huis van Vrede waarin u veel mensen en werelden zult ontmoeten en ontdekken van verschillende achtergronden, religies en levensbeschouwingen. Een dag dat in het teken staat van het Verlangen naar Vrede en de officiële opening van het Huis van Vrede.

Program_4juni.pdf

   Afdrukken Afdrukken   

Arie Boomsma steunt Huis van Vrede

 

   Afdrukken Afdrukken   

FILM: Vrouw aan het Woord, Islam

Zaterdag 26 December om 12:00uur op NPO2 (deel 1), bij de MOdoc van de Moslim Omroep
Zondag 27 December om 15:30uur op NPO2 (deel 2)
(klik op de afbeelding voor de verwijzing naar de website van de moslimomroep)

Het vrouwelijke in de islam is een thema vol vragen, misverstanden, veroordelingen, harde kritiek, waarheden en tot slot fabeltjes. Kortom een gevoelig en interessant verhaal die ons allen direct en indirect in het leven raakt. 
De situatie van de vrouw in de islamitische wereld, met al zijn verschillende facetten, is vaak ter kwestie gesteld. Wat weten we er nou echt over?  Is er ergens een model voor een man-vrouw verhouding in de samenleving dat rechtvaardiger, solidair en gelijkwaardiger is? 

AISA-NGO heeft in 2014 het internationale congres voor het vrouwelijke georganiseerd in Algerije. Het doel van het congres was een nieuw licht te werpen op de islamitische geschiedenis, maatschappij, spiritualiteit in het licht van het vrouwelijke. Veel landen in de islamitische wereld hebben een cultuur opgebouwd die de vrouw systematisch achterstelde, beperkt en verlamd in economisch, sociaal en politiek opzicht. Terwijl de geschiedenis van de islamitische wereld ons juist laat zien dat er ontzettend veel vrouwen een invloedrijke rol hebben gespeeld. Waar komt het verval vandaan? Is het een religieus probleem, een culturele, sociale of politieke? Interessante sprekers geven daar hun antwoorden op. Verschillende antwoorden, verschillende perspectieven.

Vragen zoals:Hoe komt het dat de status van de vrouw in vele islamitische en niet-islamitische landen nog altijd ondergeschikt is? Waar is de vrouw in de geschiedenis van de islamitische wereld, het lijkt alsof ze eruit is weggewist. Wat maakt het nou lastig om om een dialoog te voeren tussen feministen, professionele religieuzen, religieuze leiders, politici over de positie van de vrouw. Dat zijn allemaal vragen die worden belicht en beantwoord door wijzen, feministen, theologen, politici, geleerden, psychologen en academici.

 

 

   Afdrukken Afdrukken   

Vier de Aarde

 

Klik: Aanmelding

Conferentie rond het thema: Vier de Aarde !undefined

 

‘Wat inspireert ons bij onze zorg voor de aarde- een interreligieuze ontmoeting’

 

Datum en Tijd: Zondag 28 juni, tussen 14uur tot 21uur 

Locatie: Cultuurcentrum ‘De Zalen’, Riouwstraat 1, Den Haag (www.dezalen.nl)

Twee conferenties vinden plaats in het nieuwe cultuurcentrum ‘De Zalen’. Samen willen de organisatoren een platform bieden aan een divers publiek voor uitwisseling van ideeën omtrent het omgaan met de aarde. Met het oog op de toekomst van onze mondiale samenleving en nieuwe generaties. De sprekers brengen voorbeelden in, van hoe het ànders kan. De workshopleiders gaan met de deelnemers in gesprek of bieden door hun werkwijze een beleving van het thema met film, beweging, dialoog of rituelen. 

 

‘Vier de Aarde!’ wordt  georganiseerd in het kader van het Internationaal Jaar van de Bodem, in Den Haag,  ‘Stad van Vrede en Recht’.

 

Meld u hier aan: Aanmelding

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Forum :: Samen Leven 2013

Dit forum brengt mensen bij elkaar die zich inspannen voor een betere samenleving voor inspiratie - uitwisseling - teamwork.

Op deze dag wordt het thema “Samen Leven” vanuit diverse invalshoeken belicht. De sprekers, panelleden en deelnemers met verschillende achtergronden zullen hun visie delen en voorstellen voordragen ten behoeve van een betere samenleving.

 

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Vijf minuten over de Koran

AISA-NGO-lid verteld bij de Moslim Omroep over het werk van AISA-NGO en zijn persoonlijke relatie met de Koran. De Koran als catalysator voor vrede en Samen Leven.
 

 

   Afdrukken Afdrukken   

Video: Religieuze vrijheid in het digitale tijdperk

De International Association for Religious Freedom (IARF) organiseerde augustus 2014 een internationaal congres voor religieuze vrijheid in het digitale tijdperk.


IARF heeft door het organiseren van dit congres in Birmingham meer dan driehonderd mensen bij elkaar gebracht vanuit alle hoeken van de wereld. Als u meer wilt weten over deze organisatie, opgebouwd uit verschillende achtergronden, die zich al meer dan honderd jaar  inzet voor religieuze vrijheid, dan kunt u deze website bezoeken: www.iarf.net

In deze tien minuten durende reportage, gemaakt door Hans Katib, kunt u een impressie waarnemen van het congres. Deelnemers van AISA-NGO waren ook aanwezig, ze hebben o.a. een conferentie gegeven over de rol van het vrouwelijke voor het 'betere samen leven'. 

 
   Afdrukken Afdrukken   

Eerste Bouwsteen voor het Huis van Vrede

Almere, 28 februari 2016- Een reportage van Omroep Flevoland, gedurende de feest van het leggen van de Eerste Bouwsteen voor het Huis van Vrede. U ziet enkele van de meer dan honderd bezoekers, betrokkenen, initiatiefnemers en vrijwilligers aan het woord op deze prachtige dag. Locoburgemeester Froukje de Jonge heeft samen met een groepje kinderen de eerste bouwsteen mogen leggen. Meer dan dertig verschillende organisaties, verenigingen en instanties vanuit het hele land waren aanwezig. O.a. Stad en Natuur Almere, Gemeente Almere, Scouting Nederland, URI, IARF, RvV, meer dan 30 jongeren die deze dag hebben mogelijk gemaakt samen met meer dan 20 verschillende mannen en vrouwen. Allen hebben ze zich onbaatzuchtig in de bittere kou des ochtends ingezet om deze dag het beste te bieden. 

Mocht u meer informatie willen verkrijgen met betrekking tot de technische en financiele realisatie van dit project: U bent van harte welkom om dat overlegd te krijgen. Dat kan via ons contact-knop op deze website.


 

 

 

 

   Afdrukken Afdrukken   

Sous rubrique

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: