> Islam

Islam

Debat de Balie: (A)theďsme Brengt religie meer vrede, of meer oorlog?

(A)theïsme

Locatie: de Balie |Amsterdam | 16:00uur
Tickets: https://www.debalie.nl

Brengt religie meer vrede, of meer oorlog?

Hoeveel ruimte is er voor religie in een seculiere samenleving? Als we naar het maatschappelijke debat over de excessen van godsdiensten kijken – het misbruik in de katholieke kerk, misbruik in joodse gemeenschappen en het terrorisme uit naam van god – lijkt het makkelijk om te oordelen. Maar religie biedt juist ook houvast en zingeving in een snel veranderende wereld. Op de hele wereld is er geen volk te vinden zonder religie. Gelovig zijn zit dus niet alleen diep verankerd in onze cultuur, maar ook in ons menszijn.

Het aantal gelovigen op de wereld blijft in weerwil van het maatschappelijke debat gestaag toenemen. Daarom praten we op 8 april met atheïsten en theïsten over de invloed van religie op de maatschappij in de moderne tijd. Brengt religie meer vrede, of meer oorlog?
Met: Floris van den Berg (atheïst), Tamarah Benima (Joods), Hans-Martien ten Napel (Protestants), Nahed Selim (Katholiek), Alaeddine Touhami (Moslim) en Paul Cliteur (atheïst).

Sprekers:

Tamarah Benima (jodin) is rabbijn en journaliste/columniste. Jodendom geen geloof in christelijke zin, maar een beschaving. Het Jodendom vooral als een godsdienst te beschouwen, zet iedereen op het verkeerde been. Benima leidt twee joodse gemeenten, een liberaal-joodse in Noord-Nederland en een Amsterdamse, die verbonden is met Jewish Renewal en Liberal Judaism. Haar laatste boek heet ‘Joodser dan dit krijgt u het niet’. Een hoorcollege-reeks heeft de titel ‘De Joodse Beschaving’.

Floris van den Berg (atheïst) Floris van den Berg is filosoof en atheïst. Hij is auteur van onder andere ‘Hoe komen we van religie af?’ en ‘De vrolijke feminist’. Onlangs verscheen zijn boek ‘De olijke atheïst’. Van den Berg zet zich in voor een wereld met minder leed en meer waarheidsliefde. Hij vindt dat we religie af moeten zweren.

Nahed Selim (ex-moslim nu katholiek) Nahed Selim is geboren in Egypte in 1953. Sinds 1979 woont ze in Nederland en werkt ze als tolk/vertaalster Arabisch. In het verleden was ze publiciste en schreef meerdere boeken die te maken hadden met vrouwen en islam. In 2013 transformeerde ze van een feministische islamcriticus in een conservatieve christen.

Hans Martien ten Napel (protestants) Hans-Martien ten Napel is als universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht werkzaam aan de Universiteit Leiden. In 2014 ontving hij een Research Fellowship in Legal Studies van het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ. In het voorjaar van 2017 verscheen, mede als uitvloeisel van dit fellowship, van zijn hand de monografie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge).

Alaeddine Touhami is voorzitter van AISA-NGO; initiatiefnemer van Het Huis van Vrede in Almere. Het Huis van Vrede is een ruimte waar verschillende culturen bij elkaar komen en samen werken. Er vinden activiteiten plaats gericht op ontplooiing van de jeugd, op het gebied van cultuur, maatschappij, kunst en natuur.

Paul Cliteur (atheïst) Paul Cliteur is rechtsgeleerde, filosoof en overtuigd atheïst.

   Afdrukken Afdrukken   

Islam: gulden middenweg

Van de middenweg tot de fitra


Als de islam zich voorstelt als een middenweg is het dat hij een juiste midden onderwijst tussen eenheid en veelheid, tussen wat blijft en wat voorbij gaat.

De mens die wandelt op deze weg zoekt zijn evenwicht tussen de duisternis van de wereld met, enerzijds alles wat ze kan bevatten aan verontrusting en gewelddadigheden voor hem en anderzijds het principe van eenheid dat hem terug voert naar het wezenlijke van zichzelf en waardoor hij de barmhartigheid ervaart die zich openbaart in de schepping en in ieder schepsel.

[English]

"If Islam is a middle way, this is because it teaches a balance between uniqueness and multiplicity, permanence and temporality. The being who walks this path seeks its equilibrium between, on one hand, the world of darkness - with all that it can contain disturbing and violent for him - and, on the other hand, the principle of unity which brings it to the essence of himself and by which he feels mercy manifest in creation and in each of the creatures."

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Sous rubrique

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: