Internationale dag van het Samen Leven

Officieel: Internationale dag van het Samen Leven in Vrede

Resolutie Verenigde Naties: A/RES/72/130

Op vrijdag 8 december 2017 hebben alle 193 VN-lidstaten met consensus besloten om de 16 mei tot Internationale dag van het Samen Leven in Vrede uit te roepen. Klik hier voor de resolutie http://www.un.org 

Deze dag is geïnitieerd met de intentie het Samen Leven in Vrede een impuls te geven in de mensheid. Het was dan ook een gelukszegen te zien dat alle  lidstaten  hebben ingestemd. Dit is dus een gedragen initiatief.

Het houdt echter niet op bij het uitroepen van een internationale dag. Hoe wordt deze dag vorm gegeven, benut en bezield?

In Canada heeft de gemeente Montreal besloten een week te nemen om deze dag te vieren, in Brussel idem dito, in Frankrijk vinden er in verschillende steden activiteiten en ontmoetingen plaats. Zo ook in Duitsland, Zwitserland, Spanje, Algerije, Marokko en vele andere plaatsen. 

Hier in Nederland organiseren we dit jaar gezamenlijk met leerlingen en leerkrachten van het IJburgcollege van Amsterdam bijeenkomsten, workshops en cirkelwerkingen. De bovenbouwklassen (m.u.v. examenklassen) genieten verspreid over april en mei momenten waarin handreikingen en instrumenten worden ontdekt die hen in staat stellen het samen leven in vrede waar te maken met elkaar in de klas, op school, op straat en in de stad. 

 

Klik hier voor de PDF van het 1e programma op het IJburgcollege; gemaakt door de scholieren zelf. 

 

 

   Afdrukken Afdrukken   

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: