> Contact  > Pers

Pers

Persbericht 16 mei 2018

Leerlingen van het IJburg College maken werk van het Samen Leven in Vrede

PDF versie: Persbericht Internationale dag van het Samen Leven in Vrede.pdf

AMSTERDAM- Woensdag 16 mei 2018 vindt de eerste Internationale dag van het Samen leven in Vrede plaats. Een groep leerlingen en leraren van het IJburg College hebben samen met het Huis van Vrede ter gelegenheid van deze dag een educatief en interactief programma opgezet voor leerlingen van het IJburg College met als doel de bewustwording met betrekking tot vrede in de samenleving te vergroten.

Het programma staat in het teken van het samen leven in vrede in Amsterdam, op IJburg en op het IJburg College. De leerlingen gaan hier op een bijzondere (interactieve) manier zelf mee aan de slag, middels de methode van de cirkelwerking. Resultaten en projecten die voortkomen uit de cirkelwerkingen worden door de scholieren gepresenteerd in de Balie, later op de middag.

‘Hoe kan het onderwijs meebouwen aan een cultuur van vrede? Een vrede die niet beperkt is tot de afwezigheid van conflict, maar een vrede die de banden tussen alle burgers versterkt en de scheidslijnen van etniciteit en cultuur overstijgt. Opdat de iedere jongere het toekomstperspectief heeft de wereld van morgen te bouwen met de ander en niet tegen de ander’, aldus de organisatie over de intentie van dit programma.

Het programma wordt van 14.00 tot 16.00 uur afgesloten in de Balie, met een vooruitblikkende presentatie van de scholieren en een panelgesprek tussen leerlingen van het IJburg College en o.a. UNESCO, gemeente Amsterdam en het Huis van Vrede van AISA-NGO. De toegang voor het programma in de Balie is gratis toegankelijk voor iedereen. Aanmelden kan via: 16mei2018@gmail.com

-------
Einde persbericht

Meer informatie:

Link naar het facebookevent: https://www.facebook.com/events/1419768998169118/ 

Contactpersoon:

dhr. Alaeddine Touhami
E-mail: pr [at] aisanet.nl  

 

 

   Afdrukken Afdrukken   

Omroep Flevoland: De Werelddag van het Samen Leven en het Huis van Vrede

AISA-NGO Nederland roept op om samen te werken aan de Dag van het Samen Leven en het meebouwen aan het Huis van Vrede. 'Deze gewelddadige gebeurtenissen in Parijs tonen ons wederom de dringende noodzaak door te gaan met het werk aan vrede en samenwerking.' Pr-lid Alaeddine Touhami verwoordde de woorden van voorzitter Mohamed Amine Touhami daarin als volgt: 'Een standpunt innemen, volstaat niet. Er dient actie ondernomen te worden: het samen leven en het samen werken voor vrede.'

   Afdrukken Afdrukken   

''Onwetendheid mag nooit het ondraaglijke verantwoorden!"

Persbericht_CharlieHebdopdf.pdf

''Onwetendheid mag nooit het ondraaglijke verantwoorden!"


Parijs, 7 januari 2015 - "Niets kan de gruwelijke misdaad rechtvaardigen die werd gepleegd tegen de 

undefined

journalisten van “Charlie Hebdo” in Parijs vandaag " zei Sjeik Khaled Bentounes, de spirituele leider van de ‘Alawiyya soefi-orde. "Islam is een religie van vrede en niet van geweld. Wij mogen het ondraaglijke niet door onwetendheid rechtvaardigen. Wij zullen nooit toestaan dat zulke daden van een ongekende barbarij in haar naam worden gepleegd. De Islam die door de overgrote meerderheid van de moslims in de wereld wordt beleefd, heeft niets te maken met deze daden die in strijd zijn met de fundamentele waarden van de religie.

De vereniging AISA NGO Internationaal en al haar leden betuigen hun meest oprechte deelneming aan de families van de slachtoffers en uiten hun intense mededogen. "Wij sluiten ons aan bij alle stemmen in Frankrijk en over de hele wereld om deze gruwelijke daden te veroordelen en wij roepen op samen al onze krachten te bundelen om de waarden van onze samenleving te verdedigen. Het is immers de essentie van onze samenleving zelf die hier wordt aangetast” aldus de Voorzitter van AISA NGO Internationaal, dhr. Hamid Demmou.

Vanavond, roept Sjeik Bentounes alle burgers van de hele wereld op tot een moment van stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van dit bloedbad. "Vanavond denken wij allemaal samen aan deze slachtoffers die hun leven hebben gewijd aan de vrijheid van meningsuiting. Laten wij de wereld eraan herinneren dat het verlangen naar vrede nog nooit zo groot is geweest en dat wij samen moeten handelen om een werkelijke cultuur van vrede in het leven te roepen" waren zijn woorden en hij stelde het volgende gebed tot God voor:

"Mijn God, ik richt me tot U door alle harten en het totale bewustzijn heen, aanwezig in ieder van Jouw schepsels om ons te bevrijden van de hoogmoed, van de verwaandheid en van de moorddadige krankzinnigheid die in ieder van ons schuilt. Moge dit gebed tot U komen als een offer voor al degenen die in nood met alle kracht hun hoop op U hebben gesteld en die, volgens Uw wil, in alle broederlijkheid en vrede het heilige goed wensen te delen en te beleven dat U ons hebt verleend: het leven."

 

Klik hier voor het persbericht in PDF: 

Persbericht_CharlieHebdopdf.pdf

   Afdrukken Afdrukken   

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: