Internationale dag van het Samen Leven

Verlangen naar Vrede

van duister naar LichtTeken de Petitie

Nog nooit is het verlangen naar vrede zo groot geweest. Het dagelijks nieuws laat ons zien dat we leven in een wereld van verandering. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De verhoudingen tussen de rijke landen en ontwikkelingslanden zijn in rep en roer. De sociale en economische problemen ondermijnen de dromen van de nieuwe generaties, terwijl de oudere vaak proberen hun greep te behouden op de beslissingen die gevolgen dragen voor de toekomst.

De cultuur van "ieder voor zich", die een zeldzaam niveau heeft bereikt, bevordert de tegenstrijdigheid tussen individuen en tussen samenlevingen. Deze tegenstrijdigheid leidt tot politieke, sociale en ecologische conflicten die de angsten verhogen. De angst voor de ander, de toekomst, het onbekende, de onbekenden, de verschillende en de angst voor armoede en voor verandering.

Angst wakkert individualiteit aan. Individualiteit vergroot onzekerheid. Onzekerheid vergroot onverdraagzaamheid. 

Sommigen pleiten ervoor om angst te confronteren met angst. Zij eisen hun ruimte in de wereld doormiddel van geweld. Anderen doen het door uitsluiting. Het uitsluiten van verschillen, met behoud van de ruimte voor zichzelf maar de ander wegsturen; het onderhouden van homogeniteit, de wereld alleen willen zien zoals je het kent. Dit zijn allemaal slechte oplossingen.

Er is een voertuig nodig om een boodschap van hoop te verspreiden aan de mensheid. Er is een middel nodig dit verlangen luid en duidelijk te uiten, het verlangen naar het leren samen leven voor een betere toekomst voor iedereen, hier en overal in de wereld.

Voor steeds meer mensen, en in het bijzonder de jongeren is het essentieel om onze kijk op de wereld te veranderen en onze manier van handelen. Het is essentieel om zich met kracht in te zetten voor de ontwikkeling van een Cultuur van Vrede, i.p.v. een cultuur van geweld.

Vanuit dit toekomstperspectief is het idee geboren om de Werelddag van het Samen Leven op te zetten en die erkend te laten worden door de VN. Deze dag is een boodschap aan de jongeren en aan de wereldburgers opdat ze ontwaken, wakker maken en bouwen aan een maatschappij gefundeerd op fundamentele waarden : respect voor zichzelf, de ander en al het leven in zijn geheel.

De eerste etappe van dit project is de VN zover krijgen de Werelddag van het Samen Leven officieel uit te roepen. Deze dag zal een gelegenheid worden om overal ter wereld evenementen te organiseren die oproepen tot het scheppen van deze Cultuur van Vrede, terwijl we onze bekwaamheid van het beter samen leven ontwikkelen.

Verlangen naar VredeHet is een belangrijke opdracht om de VN te overtuigen een Werelddag van het Samen Leven uit te roepen om de Cultuur van Vrede te ontwikkelen. Vanuit deze context wil AISA-Internationale NGO andere Ngo’s van de ECOSOC verzoeken te helpen, door in hun gewaardeerde netwerken deze wereld-petitie te verspreiden.

Deze petitie kan miljoenen handtekeningen verzamelen die allen het verlangen hebben om hun stem aan te sluiten voor de creatie van deze dag ; symbool voor een maatschappij waarin vrede en het ‘betere samen leven’ de sociale relaties levend houden.

 

Al deze acties vertegenwoordigen tegenwichten voor de cultuur van geweld, en functioneren als hefbomen van hoop en verandering voor de Cultuur van Vrede.

 

De al geïnitieerde acties van jongeren en burgerinitiatieven, moeten ondersteund worden met politieke en diplomatieke steun van de overheden. Met de echte en concrete hulp van iedereen die Vrede wenst, kunnen we de VN officieel benaderen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit project zich zal realiseren en de hoop en dromen van vele mannen en vrouwen gerealiseerd zullen worden.

          Teken de Petitie

   Afdrukken Afdrukken   

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: