Internationale dag van het Samen Leven

16 mei 2018

Leerlingen van het IJburg College maken werk van het

Samen Leven in Vrede

undefined

AMSTERDAM- Woensdag 16 mei 2018 vindt de eerste Internationale dag van het Samen leven in Vrede plaats. Een groep leerlingen en leraren van het IJburg College hebben samen met het Huis van Vrede ter gelegenheid van deze dag een educatief en interactief programma opgezet voor leerlingen van het IJburg College met als doel de bewustwording met betrekking tot vrede in de samenleving te vergroten. 

Het programma staat in het teken van het samen leven in vrede in Amsterdam, op IJburg en op het IJburg College. De leerlingen gaan hier op een bijzondere (interactieve) manier zelf mee aan de slag, middels de methode van de cirkelwerking. Resultaten en projecten die voortkomen uit de cirkelwerkingen worden door de scholieren gepresenteerd in de Balie, later op de middag.

‘Hoe kan het onderwijs meebouwen aan een cultuur van vrede? Een vrede die niet beperkt is tot de afwezigheid van conflict, maar een vrede die de banden tussen alle burgers versterkt en de scheidslijnen van etniciteit en cultuur overstijgt. Opdat iedere jongere het toekomstperspectief heeft de wereld van morgen te bouwen met de ander en niet tegen de ander’, aldus de organisatie over de intentie van dit programma.

Het programma wordt van 14.00 tot 16.00 uur afgesloten in de Balie, met een vooruitblikkende presentatie van de scholieren en een panelgesprek tussen leerlingen van het IJburg College en o.a. UNESCO, gemeente Amsterdam en het Huis van Vrede van AISA-NGO. De toegang voor het programma in de Balie is gratis toegankelijk voor iedereen. Aanmelden kan via: 16mei2018 [at] gmail.com 

Facebook-eventpage

Persbericht IJburg College maakt werk van Samen leven in vrede 16 mei a.pdf

Dit zijn de onderwerpen van de cirkelwerking:

1.Relaties (m’n “ikje”) en vrede
Valt vrede zomaar uit de lucht ?
Gratis ?
Leef ik echt in vrede met mezelf, met m’n ouders, m’n broers en zussen, m’n buren, m’n stad, m’n land,… ?
Zo niet, hoe komt dat ?
Verhelpen of niet ?

2.Conflicten (m’n “ikje”) en vrede
Wat is een conflict ?
Waar ligt de oorsprong van een conflict ? 
Hoe ontstaat een conflict ?
Is een conflict nuttig, wenselijk ?
Zo ja, waarom ?
Zo niet, hoe een conflict verhelpen, oplossen ?

3.Andere culturen (en mijn eigen cultuur)
Wat is cultuur ?
Ben ik de cultuur zelf ? of ben ik gewoon een wezen met een bepaalde cultuur ?
Hoe ga ik om met iemand van een andere cultuur dan de mijne ?
Evolueert cultuur ? Doorheen mezelf of zomaar, automatisch ?
Help ik cultuur maken, bepalen ? of maakt, bepaalt een cultuur mij ?

4.Vrede realiseren (met m’n eigen “ikje” en met dat van anderen)
Valt vrede zomaar uit de lucht ?
Gratis ?
Leef ik echt in vrede met mezelf, met m’n ouders, m’n broers en zussen, m’n buren, m’n stad, m’n land,… ?
Zo niet, hoe komt dat ?
Verhelpen of niet ?

5.Samen leven (met m’n eigen “ikje” en met dat van anderen)
Ben ik eigenlijk wel in staat om samen te leven ?
Wens ik echt wel om samen te leven ?
Wat is er zoals nodig om samen te leven ? (Oorlog, diefstal, misdaad, drugs, vrede,…)
En hoe bereik ik dan het samen leven dat ik wens/
Hoe bereiken we dan het samen leven dat de leden van deze cirkel wensen ?

   Afdrukken Afdrukken   

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: