> Home

De Innerlijke Mens in het licht : Cirkelwerking

De Cirkelwerking van de Innerlijke Mens
In de cirkelwerking vindt er een open gesprek plaats waarbij er geen sprake is van debat of discussie. Het is een uitwisseling in een vertrouwde en gemoedelijke sfeer waarbij we aan de hand van teksten uit de soefi-traditie op zoek gaan naar inzichten over onszelf in relatie met de werkelijkheid van vandaag.

Er  hebben sinds juni 2016 al 50 cirkelwerkingen plaatsgevonden, de teksten kwamen doorgaans uit het boek 'l'Homme Interieur a la Lumiere du Coran' en 'de Therapie van de Ziel', beide geschreven door sjeik Khaled Bentounes.

Deelnemen?
Deze cirkelwerking vindt elke tweede dinsdagavond van de maand plaats in Almere. Wie geinteresseerd is om deel te nemen aan de cirkelwerking kan z'n interesse laten blijken door een mail te sturen naar pr[@]aisanet.nl

U wordt dan in de mailinglijst opgenomen waarbij u enkele dagen voor de maandelijkse ontmoeting de tekst ontvangt.

Deelnemers:
Deelnemers zijn mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden en van verschillende generaties. Het is een moment van inspiratie en uitwisseling tussen mensen. 

 


Samenvatting Onderwijssymposium voor de Cultuur van Vrede

U kunt hier het pdf downloaden van de samenvatting

 


Mathematics and Living Together

undefinedVan 15 tot en met 19 juli 2018 heeft het Commission for the Study and Improvement of Mathematics Teaching (CIEAEM) en AISA NGO International de jaarlijkse internationale congres georganiseerd van de internationale wiskunde-onderwijs federatie. Deze vond plaats in de algerijnse kuststad Mostaganem met meer dan 26 deelnemende universiteiten van over de hele wereld onder het thema: Wiskunde en Samen Leven.  

Wat is het verband tussen wiskunde en samen leven? Welk soort wiskundeonderwijs kan bijdragen aan het samen leven in vrede? We nodigen u van harte uit dat te ontdekken en te bezinnen door te klikken op de volgende link waarin u de samenvattingen en resultaten van het congres kunt teruglezen (Engels - Frans).

 

 

 

Klik hier voor de samenvatting: http://math.unipa.it/%7Egrim/CIEAEM%2070_Pproceedings_QRDM_Issue%202_Suppl.3?fbclid=IwAR0lJSyuuTJFnMHjXMTZmFBVxnZjNhiFfZM9mtkgnGwGn9q6T5pJRoHK9_0  

U kunt hieronder ook een Engelstalige introductie over het congres vinden. 

 

Introduction. "Mathematics and Living Together": Why, How, What ?

The CIEAEM was created in 1950 just after the Second World War by mathematicians, psychologists, teachers from many devastated and war-ravaged countries in Europe, all faced with major difficulties in the teaching of mathematics, reconstruction of society and even entire countries: lack of teachers, materials, and many refugees, displaced persons and orphans.

Leading figures such as Piaget, Choquet, Gategno, Dieudonné, and later Krygowska, Freudenthal and Castelnuovo, gathered to reconsider the teaching of mathematics in the light of these events.
From the beginning the founders of CIEAEM tried to restore the « Living together » by...

Lees verder


What about a social and sustainable economy?

Pakhuis de Zwijger Sessie: Economie van Vrede

ECONOMIE VAN VREDE 
Op 30 november hebben we samen met Our New Economy van De Grote Transitie een talk georganiseerd in Pakhuis de Zwijger over de Economie van Vrede.

Vooraf aan de talk met Gunter Pauli en Cheikh Khaled Bentounes, is er met hen afzonderlijk een interview afgenomen.

Het interview met Cheikh Khaled Bentounes is Frans gesproken, maar met Engelse Ondertiteling.

Deze films zijn mede mogelijk gemaakt door Our New Economy. Bijzondere dank gaat uit naar Esther Somers, voorzitter van Our New Economy en tevens moderator van de talks! 

 

--------

Aankondiging

Op 30 november 2018 zullen Gunter Pauli en Sheikh Khaled Bentounes een conferentie geven in Pakhuis de Zwijger over een duurzame en sociale economie. Deze vindt plaats van 19:30uur tot 22:00uur.

Doelstelling is om deze vorm van economie, de circulaire economie, te inspireren en betekenis te geven. De circulaire economie is meer dan alleen een vindingrijke manier om duurzamer om te gaan met aardse hulpbronnen. Het is bovenal een menselijke ethiek gestoeld op universele waarden.

De sociale, ecologische en economische crisissen dwingen ons als mensheid om de fundamenten van onze economie te herzien. Het samen leven in vrede staat namelijk op het spel.

Klik hier voor meer informatie: 30novbook2018.pdf

 

Klik hier om je aan te melden: https://dezwijger.nl/programma/de-blauwe-economie-circulair-en-solidair


Gunter Pauli en sjeik Khaled Bentounes: Economie van Vrede

Lokatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Tijdstip: 1930-2200

Gunter Pauli en sjeik Khaled Bentounes spreken over de sociale en duurzame economie waar zij aan werken als alternatief voor de huidige economie die tot grote ongelijkheden leidt en zodoende tot ecologische tragedies, menselijke conflicten en oorlog. Een solidaire economie is een duurzame economie waar het samen leven in vrede kern-uitgangspunt is: welvaart en welzijn gelijkmatig delen over alle mensen van de wereld. In harmonie met de natuur.

 

Meld u aan via deze link: https://dezwijger.nl/programma/de-blauwe-economie-circulair-en-solidair


16 mei 2018

Leerlingen van het IJburg College maken werk van het

Samen Leven in Vrede

undefined

AMSTERDAM- Woensdag 16 mei 2018 vindt de eerste Internationale dag van het Samen leven in Vrede plaats. Een groep leerlingen en leraren van het IJburg College hebben samen met het Huis van Vrede ter gelegenheid van deze dag een educatief en interactief programma opgezet voor leerlingen van het IJburg College met als doel de bewustwording met betrekking tot vrede in de samenleving te vergroten. 

Het programma staat in het teken van het samen leven in vrede in Amsterdam, op IJburg en op het IJburg College. De leerlingen gaan hier op een bijzondere (interactieve) manier zelf mee aan de slag, middels de methode van de cirkelwerking. Resultaten en projecten die voortkomen uit de cirkelwerkingen worden door de scholieren gepresenteerd in de Balie, later op de middag.

‘Hoe kan het onderwijs meebouwen aan een cultuur van vrede? Een vrede die niet beperkt is tot de afwezigheid van conflict, maar een vrede die de banden tussen alle burgers versterkt en de scheidslijnen van etniciteit en cultuur overstijgt. Opdat iedere jongere het toekomstperspectief heeft de wereld van morgen te bouwen met de ander en niet tegen de ander’, aldus de organisatie over de intentie van dit programma.

Het programma wordt van 14.00 tot 16.00 uur afgesloten in de Balie, met een vooruitblikkende presentatie van de scholieren en een panelgesprek tussen leerlingen van het IJburg College en o.a. UNESCO, gemeente Amsterdam en het Huis van Vrede van AISA-NGO. De toegang voor het programma in de Balie is gratis toegankelijk voor iedereen. Aanmelden kan via: 16mei2018 [at] gmail.com 

Facebook-eventpage

Persbericht IJburg College maakt werk van Samen leven in vrede 16 mei a.pdf

 

Dit zijn de onderwerpen van de cirkelwerking: [klik op lees verder]

Lees verder


Officieel: Internationale dag van het Samen Leven in Vrede

Resolutie Verenigde Naties: A/RES/72/130

Op vrijdag 8 december 2017 hebben alle 193 VN-lidstaten met consensus besloten om de 16 mei tot Internationale dag van het Samen Leven in Vrede uit te roepen. Klik hier voor de resolutie http://www.un.org 

Deze dag is geïnitieerd met de intentie het Samen Leven in Vrede een impuls te geven in de mensheid. Het was dan ook een gelukszegen te zien dat alle  lidstaten  hebben ingestemd. Dit is dus een gedragen initiatief.

Het houdt echter niet op bij het uitroepen van een internationale dag. Hoe wordt deze dag vorm gegeven, benut en bezield?

In Canada heeft de gemeente Montreal besloten een week te nemen om deze dag te vieren, in Brussel idem dito, in Frankrijk vinden er in verschillende steden activiteiten en ontmoetingen plaats. Zo ook in Duitsland, Zwitserland, Spanje, Algerije, Marokko en vele andere plaatsen. 

Hier in Nederland organiseren we dit jaar gezamenlijk met leerlingen en leerkrachten van het IJburgcollege van Amsterdam bijeenkomsten, workshops en cirkelwerkingen. De bovenbouwklassen (m.u.v. examenklassen) genieten verspreid over april en mei momenten waarin handreikingen en instrumenten worden ontdekt die hen in staat stellen het samen leven in vrede waar te maken met elkaar in de klas, op school, op straat en in de stad. 

 

Klik hier voor de PDF van het 1e programma op het IJburgcollege; gemaakt door de scholieren zelf. 

 

 


Forum :: Samen Leven 2013

Dit forum brengt mensen bij elkaar die zich inspannen voor een betere samenleving voor inspiratie - uitwisseling - teamwork.

Op deze dag wordt het thema “Samen Leven” vanuit diverse invalshoeken belicht. De sprekers, panelleden en deelnemers met verschillende achtergronden zullen hun visie delen en voorstellen voordragen ten behoeve van een betere samenleving.

 

Lees verder


ANBI-Status

AISA-NGO heeft van de belastingdienst de ANBI status toegewezen gekregen. 

Hiermee is de vereniging erkend als algemeen nut beogende instelling in Nederland. AISA-NGO heeft door deze toewijzing erkenning gekregen en tegelijkertijd biedt dit belastingvoordeel voor zichzelf en donateurs. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, onder enkele voorwaarden. Giften aan de vereniging komen maximaal ten goede aan het algemeen belang.

De ANBI-status brengt verplichtingen met zich mee, zoals het openbaar maken van de financiële verslagen.  Op deze manier kunnen alle Nederlanders zien waar AISA-NGO zich voor inzet en waar haar inkomsten vandaan komen, alsook aan uitgegeven worden.

Financieel eerste halfjaaroverzicht 2019

Financieel jaaroverzicht 2018

Tweede halfjaaroverzicht 1 juli 2016- 31 december 2016

Financieel Jaaroverzicht 2017

RSIN: 816892015

 

 


Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: