Actie

Forum :: Samen Leven 2013

Dit forum brengt mensen bij elkaar die zich inspannen voor een betere samenleving voor inspiratie - uitwisseling - teamwork.

Op deze dag wordt het thema “Samen Leven” vanuit diverse invalshoeken belicht. De sprekers, panelleden en deelnemers met verschillende achtergronden zullen hun visie delen en voorstellen voordragen ten behoeve van een betere samenleving.Bij het samenkomen kan in alle transparantie een uitwisseling met elkaar aangegaan worden over vragen zoals; Wat is er nodig en hoe kunnen we het samenleven voor nu en de toekomst bevorderen? Hoe kunnen we onze krachten hiervoor bundelen? Welke stappen dienen gezet te worden om een meer solidaire maatschappij te realiseren?

Laten we de bouwstenen en beginselen die hiervoor essentieel zijn samen bespreken. Laten we onze weg van de dialoog in actie vervolgen. 

   Afdrukken Afdrukken   

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: