AISA Nederland

ANBI-Status

AISA-NGO heeft van de belastingdienst de ANBI status toegewezen gekregen. 

Hiermee is de vereniging erkend als algemeen nut beogende instelling in Nederland. AISA-NGO heeft door deze toewijzing erkenning gekregen en tegelijkertijd biedt dit belastingvoordeel voor zichzelf en donateurs. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, onder enkele voorwaarden. Giften aan de vereniging komen maximaal ten goede aan het algemeen belang.

De ANBI-status brengt verplichtingen met zich mee, zoals het openbaar maken van de financiële verslagen. De vereniging hecht veel waarde aan transparantie en ziet zichzelf als eigendom van de mensheid, die daarmee recht heeft op inzage in haar gang van zaken. Op deze manier kunnen alle Nederlanders zien waar AISA-NGO zich voor inzet en waar haar inkomsten vandaan komen, alsook aan uitgegeven worden.

Binnenkort zullen de vereiste gegevens gepubliceerd worden op deze website. 

RSIN: 816892015

 

 

   Afdrukken Afdrukken   
Andere artikels in dit onderwerp:

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: