> Islam

Islam

Islam: gulden middenweg

Van de middenweg tot de fitra


Als de islam zich voorstelt als een middenweg is het dat hij een juiste midden onderwijst tussen eenheid en veelheid, tussen wat blijft en wat voorbij gaat.

De mens die wandelt op deze weg zoekt zijn evenwicht tussen de duisternis van de wereld met, enerzijds alles wat ze kan bevatten aan verontrusting en gewelddadigheden voor hem en anderzijds het principe van eenheid dat hem terug voert naar het wezenlijke van zichzelf en waardoor hij de barmhartigheid ervaart die zich openbaart in de schepping en in ieder schepsel.

[English]

"If Islam is a middle way, this is because it teaches a balance between uniqueness and multiplicity, permanence and temporality. The being who walks this path seeks its equilibrium between, on one hand, the world of darkness - with all that it can contain disturbing and violent for him - and, on the other hand, the principle of unity which brings it to the essence of himself and by which he feels mercy manifest in creation and in each of the creatures."

   Afdrukken Afdrukken   
Lees verder

Sous rubrique

Vul hieronder het gewenste donatiebedrag in - en klik nadien op de IDeal-knop om te doneren ten behoeve van het Huis van Vrede: